X

 

 

 

 סקיצה נוספת

עיצוב גרפי לקמפיין "המפרידים" מטעם עיריית קריית אונו, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, בפרויקט הארצי להפרדת אשפה במקור. העיצוב הודפס על פליירים ופוסטרים ונתלה בכל רכבי העיר.
ועיצוב נוסף לקמפיין סירוס ועיקור חתולי רחוב.

 

 

 מדבקות

שלט אלקטרוני

 שלט לגני ילדים

COPYRIGHT : ALL RIGHTS RESERVED TO ILIYA ZELTSER 2015 ©