X שגרירות רוסיה - ישראל פרסומת לטלוויזיה עריכה והנפשת גרפיקה
פרסומת למופעי בלט ,אופרה ומוזיקת ג'אז לטלוויזיה על 3 ימי התרבות שמארגנת שגרירות רוסיה בישראל. לקוח: שגרירות רוסיה - ישראל
עריכה והנפשה גרפית : איליה זלצר
COPYRIGHT : ALL RIGHTS RESERVED TO ILIYA ZELTSER 2015 ©